• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Zajęcia taneczne

„Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną,
która chce się ujawnić.
Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,
uczynimy je istotą nie tylko lepszą, lecz również szczęśliwszą"
[E. Souriau]

To myśl przewodnia zajęć tanecznych zorganizowanych dla dzieci z klas I-III. Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, kształcenie zainteresowań i uzdolnień tanecznych, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów a także organizowanie czynnej rekreacji w czasie wolnym od nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, najczęściej po lekcjach. Dzieci poznają zabawy ruchowe przy muzyce oraz tańce integracyjne, wspólnie z nauczycielem tworzą układy taneczne do przebojów muzyki dziecięcej i młodzieżowej, tańczą układy choreograficzne do muzyki klasycznej i rozrywkowej. Prezentacja osiągnięć uczniów odbywa się na uroczystościach szkolnych i spotkaniach z rodzicami. Dziewczęta z klas starszych samodzielnie tworzą układy taneczne do dowolnie wybranej przez siebie muzyki. Występują na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

Copyright © 2017. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.