• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Rada Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że w dniu 10.09.2015r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Rady Rodziców, w trakcie którego, między innymi przyjęto uchwałę dotyczącą sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na działalność statutową RR. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 pozostaje bez zmian i wynosi 55,00 zł od Rodziny.

Ponadto Rada Rodziców ustaliła, że w przypadku zgromadzenia przez poszczególne oddziały klasowe w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. środków w wysokości przekraczającej 80% planowanych wpłat, 20 % wysokości zebranych środków pozostanie do dyspozycji Rad Klasowych. W ubiegłym roku klasa takie dofinansowanie otrzymała klasa I a.

Wpłaty prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1

ul. Narutowicza 41    

21-500 Biała Podlaska

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

Nr rachunku 35 8025 0007 0023 4160 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

        

Prezydium Rady Rodziców

Biblioteka

Biblioteka jest niezastąpionym centrum informacji i odgrywa wielką rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Udostępnia książki, czasopisma, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka pomaga korzystać ze źródeł różnorodnych informacji, pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej. Na pewno o jej atrakcyjności stanowi również dostęp do Internetu, encyklopedii multimedialnych czy możliwość samodzielnego wyboru ciekawej lektury.

Bibliotekę często i chętnie odwiedzają dzieci, które z entuzjazmem włączają się w organizowanie Święta Biblioteki, Święta Książki lub w inne imprezy, jak chociażby tegoroczny Jesienny Konkurs Recytatorski. Bibliotekarz podejmuje szereg akcji, mających na celu rozwijanie czytelnictwa. Co roku odbywa się święto biblioteki, quiz z wiedzy o literaturze. Między innymi dzięki tego rodzaju aktywności do biblioteki trafiają cenne dary – piękne książki od czytelników.


Bibliotekarz - pani Justyna Jakubczyk i nauczyciele współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów, umiejętności informacyjnych swoich wychowanków. Podstawę pracy bibliotekarza stanowi wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, podkreślanie korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie.

Biblioteka – to dobre miejsce dla człowieka, a nasza biblioteka z pewnością jest miejscem przyjaznym i otwartym na czytelnika i jego potrzeby.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

DSC00518

DSC00520

DSC00519

GAZETKI ŚCIENNE

048

ŚWIĘTO BIBLIOTEKI

038

DSC02195

DSC02171

CZYTELNICY PRZY KOMPUTERACH

DSC00031

DSC02612

ZAJĘCIE NAJMŁODSZYCH

DSC00912

MILI CZYTELNICY W BIBLOTECE

DSCN0012

NAJMŁODSI UKŁADAJĄ MOZAIKĘ

DSC03185

DSC00815

DSCN0103

PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA

IMGP4383

IMGP4364

100_5377

WYCIECZKI

SIEDLCE-KORCZEW

DSCN5087

WARSZAWA

wycieczka Warsaw 02.06.09r 075

P6020337

KIERMASZ KSIĄŻKI

044

IMGP3471

biblioteka

 

 

Oddział przedszkolny

Zerówka w szkole sprzyja łagodnemu wejściu dziecka do nauki szkolnej. Dziecko nie ma jeszcze obowiązków ucznia, a już zapoznaje się z panującymi w szkole zwyczajami, poznaje budynek, nauczycieli, kolegów. Dlatego też przejdzie do klasy pierwszej bez stresu.

 

Nasza „zerówka” szkolna to:

 • dobrze wyposażona pracownia,
 • miła i przyjazna atmosfera,
 • czas poświęcony jest na wszechstronny rozwój umysłowy i fizyczny,
 • kształtowanie wyobraźni oraz społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej,
 • uczenie poczucia własnej wartości, koleżeństwa i zasad higieny,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • nauka tolerancji i współżycia w grupie,
 • indywidualne tempo rozwoju dziecka ( respektując jego potrzeby, wspieramy je w rozwijaniu zainteresowań oraz w dążeniu do celu).

Zajęcia odbywają się od godziny 7.30 do 12.30 lub 13.00 (jeżeli w tym dniu jest religia).

 

Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe, które trwają do 16.00

 

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • gimnastyka korekcyjna – mgr Dariusz Denicki
 • zajęcia logopedyczne – mgr Bożena Krawczyk – Matysek
 • jęz. angielski – mgr Małgorzata Adamiuk (realizuje program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Poczytaj mi przyjacielu” po angielsku
 • religia – mgr – Teresa Mierzejewska

 

Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 • rytmika – p. Paweł Szyc

 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania poprzez:

 • udział w różnego rodzaju wycieczkach bliższych i dalszych,
 • spotkania muzealne,
 • zajęcia w Multicentrum,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

 There is no image or category is unpublished or not authorized

 

Kalendarz


KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2011/2012

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2011 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2011 r.

 

Ferie zimowe:

30 stycznia - 12 lutego 2012 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2012 r.

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach podstawowych

3 kwietnia 2012 r.

 

5 czerwca 2012 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:

31 października 2011 r.

3 kwietnia 2012 r.

2 maja 2012 r.

4 maja 2012 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

29 czerwca 2012 r.

 

Ferie letnie

30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr  46, poz. 432 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Copyright © 2017. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.