• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Oddział przedszkolny

Zerówka w szkole sprzyja łagodnemu wejściu dziecka do nauki szkolnej. Dziecko nie ma jeszcze obowiązków ucznia, a już zapoznaje się z panującymi w szkole zwyczajami, poznaje budynek, nauczycieli, kolegów. Dlatego też przejdzie do klasy pierwszej bez stresu.

 

Nasza „zerówka” szkolna to:

 • dobrze wyposażona pracownia,
 • miła i przyjazna atmosfera,
 • czas poświęcony jest na wszechstronny rozwój umysłowy i fizyczny,
 • kształtowanie wyobraźni oraz społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej,
 • uczenie poczucia własnej wartości, koleżeństwa i zasad higieny,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • nauka tolerancji i współżycia w grupie,
 • indywidualne tempo rozwoju dziecka ( respektując jego potrzeby, wspieramy je w rozwijaniu zainteresowań oraz w dążeniu do celu).

Zajęcia odbywają się od godziny 7.30 do 12.30 lub 13.00 (jeżeli w tym dniu jest religia).

 

Istnieje możliwość zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe, które trwają do 16.00

 

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • gimnastyka korekcyjna – mgr Dariusz Denicki
 • zajęcia logopedyczne – mgr Bożena Krawczyk – Matysek
 • jęz. angielski – mgr Małgorzata Adamiuk (realizuje program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Poczytaj mi przyjacielu” po angielsku
 • religia – mgr – Teresa Mierzejewska

 

Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 • rytmika – p. Paweł Szyc

 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania poprzez:

 • udział w różnego rodzaju wycieczkach bliższych i dalszych,
 • spotkania muzealne,
 • zajęcia w Multicentrum,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

 There is no image or category is unpublished or not authorized

 

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.