• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Kadra pedagogiczna

mgr Halina Żelisko
mgr Bożena Krawczyk-Matysek
mgr Ewa Sowa
mgr Małgorzata Stasiuk
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Szewc
Oddział przedszkolny
mgr Teresa Mierzejewska
Religia

mgr Anna Zdunek
mgr Elżbieta Szulak

mgr Anna Skrzyńska

Język polski
Język polski

Język polski

mgr Iwona Kulpa Historia i społeczeństwo. Informatyka
mgr Justyna Jakubczyk Plastyka, Biblioteka
mgr Małgorzata Kozakiewicz
Muzyka
mgr Małgorzata Adamiuk Język angielski
mgr Barbara Kacprowska Matematyka
mgr Renata Szydłowska Przyroda, Wychowanie Fizyczne
mgr Dariusz Denicki Wychowanie Fizyczne
mgr Dorota Sokowska
mgr Agnieszka Sałuch
Wychowawca świetlicy
Wychowawca świetlicy
mgr Lidia Kowaluk Pedagog szkolny
Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.