• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Historia szkoły

Geneza Szkoły Podstawowej nr 1 powiązana jest z his9wydarzeniami historycznymi okresu zaborów. W 1905r. w Białej Podlaskiej powstała dwuklasowa szkoła miejska koedukacyjna z wykładowym językiem polskim. Pierwszym kierownikiem nowo utworzonej placówki została Anna Borkowska.


Wybuch I wojny światowej przyśpieszył ożywienie nadziei na unarodowienie oświaty. W tym czasie ks. Władysław Frelek, jeden z członków Komitetu z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej, organizował szkolnictwo m.in. Szkołę Powszechną w Białej Podlaskiej. Na bazie istniejącej dwuklasowej szkoły powstała 4-oddziałowa szkoła powszechna, do której uczęszczało 150 dzieci. Kierownictwo przejęła Aleksandra Doroszkiewicz.


Po wyzwoleniu Polski, placówka została przejęta przez polskie władze w osobie inspektora szkolnego w Białej Kazimierza Szokalskiego. W 1919r. szkoła posiadała 7 oddziałów i uczyło się w niej 230 uczniów. Już wkrótce zostały zakończone starania o nadanie szkole imienia. Decyzją ministerstwa W.R. i O.P. z dnia 27 stycznia 1924r. otrzymała imię ks. Stanisława Brzóski. W takiej strukturze szkoła przetrwała lata II wojny światowej i okres okupacji hitlerowskiej.


W latach 1944-1948 szkołę objęła reforma organizacyjna i programowa. Ostatnia zmiana nazwy szkoły miała miejsce w 1953r. Od tej pory po dzień dzisiejszy jej nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Brzóskiw Białej Podlaskiej
Placówka została włączona w nurt reorganizacji szkolnictwa, które miało miejsce w 1961r. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były dla szkoły okresem największych sukcesów szczególnie dydaktycznych. Świadczą o tym utrzymujące się przez szereg lat wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.


his6Po wieloletnich staraniach w 1970r. oddano do użytku wybudowany czynem społecznym nowy obiekt. Murowany budynek liczył 22 pomieszczenia, z których 12 to sale lekcyjne w tym 6 pracowni oraz sala audiowizualna, kuchnia, jadalnia i pomieszczenia administracyjne. Na lata 90-te przypada znaczący rozwój bazy lokalowej. Obecnie w budynku mieści się 9 sal lekcyjnych + pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica i stołówka, zastępcza sala gimnastyczna oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe. Ponadto jej otoczenie stanowi zadbany plac przed szkołą i na boisku sportowym.

 

 

"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...
"Ziołowy Zakąte...

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.